Sprawy rodzinne

Sprawy rodzinne

W sprawach rodzinnych najwyższą wartością jest dla mnie człowiek

W sprawach rodzinnych najwyższą wartością jest dla mnie człowiek i relacje, które powierza w moje ręce. W poszukiwaniu dobra klienta i skutecznym jego zabezpieczaniu korzystam z możliwych metod prawnych oraz wsparcia psychologicznego innych specjalistów,  którzy tworzą Zespół Wsparcia Klienta w procesach sądowych.

Chcąc towarzyszyć moim klientom w szerszym, niż tylko prawnym, aspekcie pomocy, korzystam z wiedzy i doświadczenia psychologicznego, zdobytego na warsztatach , w tym także w Programie Pomocy Psychologicznej w nurcie Gestalt.

Pomagam i towarzyszę klientom zarówno na etapie przedprocesowym, jak i w sądzie, w sprawach o:

  • Rozwód i Separację
  • Alimenty
  • Władzę rodzicielską i opiekę nad dzieckiem
  • Prawo do kontaktów
  • Umowy majątkowe małżeńskie (intercyzy)
  • Podział majątku małżonków

Dojazd do firmy

Kancelaria Adwokacka Anna Niecikowska
ul. św. Gertrudy 14 m. 3
31-048 Kraków

Dane kontaktowe