Sprawy sądowe

Sprawy sądowe

Jestem prawnikiem sądowym, procesowym

Posiadam wieloletnie doświadczenie w występowaniu przed sądem, co pomaga mi skutecznie reprezentować klientów w sprawach spornych. Umiem budować strategię procesową oraz prezentować argumenty przed sądem w sposób pozwalający korzystnie dla mojego klienta zakończyć sprawę.

Pomagam moim klientom:

  • ocenić szanse wygrania sprawy sądowej
  • przygotować strategię procesową
  • ocenić sprawę pod względem prawnym i przygotować odpowiedni pozew, wniosek lub pismo
  • zgromadzić i przedstawić dowody, które pomogą wygrać sprawę

Zakres mojej specjalizacji sądowej obejmuje:

  • reprezentowanie pośredników nieruchomości przed sądem w szczególności w sprawach o zapłatę wynagrodzenia, (sprawy te zakończają się przeważnie wygraną lub szybką ugodą i zapłatą prowizji)
  • reprezentowanie w sprawach o zapłatę czynszu, kaucji lub odszkodowania, wynikającego z umowy najmu nieruchomości
  • regulowanie stanu prawnego nieruchomości, zniesienie współwłasności, sprawy spadkowe
  • sprawy rodzinne , w tym rozwodowe, alimentacyjne, podział majątku.

Mam doświadczenie w reprezentowaniu stron przed Sądem Najwyższym i Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Dojazd do firmy

Kancelaria Adwokacka Anna Niecikowska
ul. św. Gertrudy 14 m. 3
31-048 Kraków

Dane kontaktowe