MAM DLA
CIEBIE SZYBKIE
I PRAKTYCZNE

ROZWIĄZANIA

O d kilkunastu lat ściśle współpracuję ze środowiskiem pośredników obrotu nieruchomościami, dlatego wiem jak wygląda praca pośrednika i jaka jest jej specyfika. Pomagam w prawnych aspektach prowadzenia biur (piszę umowy, pisma, pozwy, udzielam porad – osobiście, online, mailowo, telefonicznie) oraz w finalizowaniu umów sprzedaży, wynajmu nieruchomości.

Prowadzę cykliczne szkolenia dla pośredników, pracowników biur pośrednictwa i inwestorów. Z sukcesami reprezentuję pośredników przed sądem w sprawach o zapłatę wynagrodzenia.

Jako prawnik / adwokat / doradca wspieram prowadzenie biur nieruchomości:

01.

Przygotowuję umowy pośrednictwa: krótkie i zrozumiałe.

02.

Pomagam w założeniu i uruchomieniu działalności biura od strony formalno-prawnej.

03.

Doradzam na bieżąco w sposobie wykonywania czynnościami pośrednictwa oraz w obsłudze klientów i transakcji.

04.

Prowadzę szkolenia, pomagające zrozumieć kwestie prawne, występujące w pracy pośrednika.

Współpraca

Przykładowy zakres spraw:

 • 1. Konstruowanie i weryfikacja umów pośrednictwa - otwartych lub na wyłączność
  • przygotowanie umów pośrednictwa poprzez:
  • - rozmowę celem poznania specyfiki i specjalizacji biura
  • - analizę dotychczasowej umowy lub zaproponowanie wzoru
  • - przygotowanie umów oraz wskazanie kilku alternatywnych rozwiązań (zapisów) w zależności od rodzaju nieruchomości i klienta
  • - szkolenie dla pracowników biura z nowej umowy – analiza zapisów celem jej zrozumienia
 • 2. Bieżące wsparcie działalności biura
  • jesteś w trakcie podpisywania umów pośrednictwa, rezerwacyjnej, przedwstępnej albo wykonywania czynności pośrednictwa lub już po transakcji i nagle pojawia się nietypowy temat, który Cię zaskakuje – jestem tą osobą, do której możesz zadzwonić po pomoc
  • bieżące doradztwo przy wymagających tematach – to moja specjalność, telefoniczne lub mailowe – a moja dyspozycyjność, responsywność i doświadczenie mogą być bardzo pomocne dla Ciebie
 • 3. Szkolenia
  • m. in. z zakresu:

   - umowy pośrednictwa, w tym na wyłączność

   - zabezpieczenie wynagrodzenia, przeciwdziałanie konieczności założenia sprawy sądowych

   - nieruchomości rolne

   - odpowiedzialność zawodowa pośrednika

   - RODO

   - AML

 • 4. Pomoc w sądownym dochodzeniu zapłaty wynagrodzenia
  • ocenić szanse wygrania sprawy sądowej.
  • przygotować strategię procesową.
  • ocenić sprawę pod względem prawnym i przygotować odpowiedni pozew, wniosek lub pismo.
  • zgromadzić i zabezpieczyć dowody, które pomogą wygrać sprawę.
 • 5. Rodo
  • pomoc w ocenie realizacji przez biuro pośrednictwa przepisów,
  • przygotowanie wymaganych dokumentów (wewnętrznych oraz zewnętrznych czyli np. zapisy do formularza kontaktowego, maila, na stronę internetową)
  • przeprowadzenie praktycznych szkoleń z zakresu RODO czyli jak w codziennej pracy pośrednika należy stosować ustawę
 • 6. AML – przeciwdziałanie praniu pieniędzy
  • mini audyt/compliance
  • przygotowanie całej dokumentacji wdrożeniowej (zarówno tej permanentnej, które biuro musi posiadać jak regulaminy i procedury wewnętrzne, jak i wzorów dokumentacji zmiennych, do poszczególnej transakcji
  • praktyczne szkolenie z najważniejszych wymogów ustawy – uzyskanie wymaganego imiennego zaświadczenia
  • 6 miesięczna aktualizacja wymogów AML

Wielokrotnie występowałam jako ekspert i wykładowca MSPON i PFRN.

Rozliczenia

Możliwe rodzaje rozliczeń

 • Wynagrodzenie ryczałtowe

  Wynagrodzenie ryczałtowe (ryczałt) za stałą obsługę - to forma rozliczeń, która umożliwia pośrednikowi w ramach comiesięcznego wspólnie ustalonego wynagrodzenia:

  • korzystanie z usług prawniczych kancelarii na bieżąco, przy każdym pojawiającym się problemie prawnym, czy to w trakcie podpisywania umowy pośrednictwa, jej wykonywania czy w związku z zapłatą prowizji,
  • regularny dyżur adwokata w biurze pośrednika, wg potrzeb biura, bez konieczności zwrotu kancelarii kosztów dojazdu do biura pośrednika,
  • reprezentowanie pośrednika przed sądem bez dodatkowego wynagrodzenia, jeśli strony tak się umówią. Wynagrodzenie jest stałe i nie zależy od ilości czasu poświęconego przez adwokata na wykonanie zleconych mu w danym okresie rozliczeniowym zleceń, a także niezależne jest od ilości prowadzonych przez kancelarię spraw sądowych, odbytych spotkań, rozmów, maili oraz może obejmować koszt dojazdu do biura pośrednika.
 • Wynagrodzenie godzinowe

  Wynagrodzenie godzinowe – to sposób rozliczenia usług prawniczych, które wymagają nakładu pracy i zaangażowania w niemożliwym z góry do przewidzenia wymiarze czasowym. Rozliczenie to odbywa się w oparciu o stawki godzinowe, przy czym najkrótszą jednostką czasową jest 15 min.

  Zgodnie z umową zlecenia z MSPON dla członków Stowarzyszenia wysokość stawki godzinowej jest niższa niż dla pośredników niezrzeszonych.

  Wynagrodzenie kancelarii za reprezentowanie pośrednika przed sądem nie może być niższe niż stawki minimalne określone w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności adwokackiez dnia 22 października 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1800), chyba że strony łączy umowa na stałą obsługę, o której była mowa powyżej.

 • Wynagrodzenie za sukces

  Wynagrodzenie za sukces (tzw. successfee) – to wynagrodzenie płatne przez pośrednika jedynie w przypadku wygrania przez kancelarię sprawy. Taką formę rozliczeń, zgodnie z przepisami prawa, kancelaria może stosować jedynie łącznie z wynagrodzeniem ryczałtowym lub godzinowym. Jeśli umawiamy się na zapłatę za sukces, to wynagrodzenie ryczałtowe lub godzinowe będzie odpowiednio niższe. Kwotę wynagrodzenia za sukces kancelarii określamy np. procentowo i uzależniamy od wygranej w konkretnej sprawie (np. 1.000 zł od zasądzonego przez sąd na rzecz pośrednika kwoty prowizji).

Korzyści ze współpracy!

Związana od wielu lat ze środowiskiem pośredników wiem jak wygląda ich praca i znam jej specyfikę.

Poznałam problemy prawne z jakimi muszą się mierzyć w swojej codziennej pracy

01.

Wiem, że umowa pośrednictwa powinna być krótka, łatwa do podpisania i wyjaśnienia klientowi, zamierzającemu skorzystać z usług pośrednictwa

02.

Wiem, że trzeba zabezpieczyć pośrednika przed próbą niezapłacenia prowizji np. poprzez sprzedaż z pominięciem pośrednika

03.

Wiem, jakie cechy musi mieć nieruchomość, aby nadawała się na skuteczną umowę na wyłączność

04.

Wiem, że pośrednik często współpracuje z innymi pośrednikami, czy to na podstawie umowie B2B czy o współpracy i że muszą to być naprawdę dobre umowy, zabezpieczające otrzymanie wynagrodzenia

200

Przygotowanych
umów pośrednictwa

450

Przeprowadzonych
Godzin Szkoleń

120

Wygranych Spraw
sądowych o zapłatę

Kontakt

W czym mogę Ci pomóc?

Masz dodatkowe pytania?

Napisz do mnieE-mail: sekretariat@niecikowska.pl

Dojazd do firmy

Kancelaria Adwokacka Anna Niecikowska
ul. św. Gertrudy 14 m. 3
31-048 Kraków

Dane kontaktowe